Růženec za svět
Nejste přihlášen | Přidat růženec | Registrace | Přihlásit

Modlí se 45 lidí.
Od 9. 10. 2023 pomodleno 3890 růženců.

Informace o státu, za který se modlíme


94. den modliteb za svět
Den: 25. 01. 2024

Stát: Bangladéš          
Světadíl: Asie


Hlavní město: Dháka
Obyvatel: 162,951 milionu
Hustota obyvatel: 1 106 ob / km2 (11. místo na světě)
Meziroční růst obyvatel: 1,29 %
Dětská úmrtnost: 59/1000
Střední délka života: 70 let
Gramotnost: 64,5 %
HDP (na jednoho obyvatele): $4 561
Etnika: Bengálové 98%
Náboženská vyznání: muslimové 86,6 %, hinduisté 12,1 %, buddhisté 0,6 %, křesťané 0,4 %, ostatní 0,3 % (r.2018)
Přírodní zdroje: zemní plyn, úrodná půda, voda
Průmysl: oděvy, pletené zboží, jutové zboží, mražené ryby, mořské plody, keramika, hnojiva, lodní
Produkce: textil (2. největší exportér na světě), rýže, juta, čaj, cukr, pšenice
Světové kulturní dědictví: Bagerhat, Paharpur - zříceniny, Sundarbans

Bangladéš má bohatou historickou a kulturní minulost. Ačkoli je dnes jedním z nejchudších a nejhustěji obydlených zemí, dělá pokroky v zabezpečení jídla pro potřeby svých obyvatel. Přesto je první nasvětě v počtu dětí trpících podvýživou. Země vysoce ohrožená přírodními katastrofami přijímá mezinárodní pomoc. Přítomnost nevládních organizací poukazuje na potřeby vládní odpovědnosti. Bangladéž má velice rozvinutou vojenskou sílu, kterou cvičí společně s armádou USA, odkud nakupuje i mnohý vojenský materiál. Mimoto má však i nadstandardní vztahy s Čínou, díky které vybavuje např. armádní loďstvo. Armáda Bangladéže má světově druhé (po Etiopii) největší zastoupení v mírových silách OSN (7 105 vojáků, ČR jich má 15). 59 % žen má své civilní zaměstnání, což je v muslimském světě naprostá rarita.

Zdroj: Wikipedia - Seznam států světa

Předchozí stát
Následující stát


Seznam všech zemí, za které se modlíme, najdete zde.