Růženec za svět
Nejste přihlášen | Přidat růženec | Registrace | Přihlásit

Modlí se 15 lidí.
Od 16. 6. 2021 pomodleno 973 růženců.
Dnes se modlíme na úmysly Panny Marie.



Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota?

Růženec pomáhá jednotlivci růst v modlitbě. Je to cesta ke svatosti.

Růženec byl nazván přípravou na rozjímání a modlitbou svatých. Zatímco ruce a rty jsou zaměstnány modlitbou, mysl přemýšlí o tajemství vtělení a vykoupení.

Meditace je forma modlitby, při které ten, kdo se modlí používá mysl a fantazii, aby rozvažoval nad pravdou a používá svou vůli k lásce vůči této pravdě, a hledá způsoby, jak ji žít. Tímto způsobem je srdce, mysl a duše křesťana formována evangeliem, podle příkladu Spasitele a jeho První Učednice: jeho Matky. V čase, kdy očištění srdce, mysli a duše u toho, kdo se modlí, dostatečně pokročí, dá Pán, uzná-li to za dobré, dar konteplativní modlitby: zvláštní nadpřirozený vhled na pravdu a to takovým způsobem, jakého by člověk sám nikdy nebyl schopen dosáhnout.

Uvažováním o všech tajemstvích růžence, vstupuje jednotlivec do života a doby Ježíše a Marie a lépe se s nimi seznamuje a objevuje cestu pro hlubší způsob následování Krista.


Na druhé straně společná modlitba je projevem jednoty před Bohem a ochoty žít ve společenství s ostatními, za současného napodobování ctností Marie jako první Kristovu učedníci.

Je všeobecně známo, že svatí lidé se modlí růženec. K mnoha obrácením došlo právě díky modlitbě svatého růžence.

Níže je uvedeno několik dalších důvodů, proč bychom se měli modlit růženec často, nejlépe denně: