Růženec za svět
Nejste přihlášen | Přidat růženec | Registrace | Přihlásit

Modlí se 45 lidí.
Od 9. 10. 2023 pomodleno 3890 růženců.

Informace o státu, za který se modlíme


22. den modliteb za svět
Den: 02. 11. 2023

Stát: Keňa          
Světadíl: Afrika


Hlavní město: Nairobi
Obyvatel: 49,125 milionů
Hustota obyvatel: 78 ob. / km2
Meziroční růst obyvatel: 2,8 %
Dětská úmrtnost: 44/1000
Střední délka života: 55 let
Gramotnost: 61,5 %
HDP (na jednoho obyvatele): $3 657
Etnika: Kikujové, Luhya, Luo, Kalenjinové, Kamba, Kisii, Maasaiové
Náboženská vyznání: křesťané 83 % (protestanté 47,7 %, katolíci 23,5 % a jiní), muslimové 11,2 %, tradiční africké náboženství 1,7 %
Přírodní zdroje: divoká příroda, uhličitan sodný, půda, ropa (zatím se příliš netěží), voda
Průmysl: ropné produkty, obilí, cukr, cement, pivo
Produkce: čaj, čerstvé řezané květiny, káva, cukrová třtina, kukuřice, pšenice, rýže, sisal, ananas, pyrethrum, mléčné výrobky, maso, kůže, kožešiny
Světové kulturní dědictví: 6 míst zahrnujících Pevnost Fort Jesus v Mombase, Keňský jezerní systém, Národní parky v okolí jezera Turkana

Keňa je popisována jako kolébka lidstva. Její různorodé obyvatelstvo se skládá ze tří hlavních skupin. Keňané jsou hluboce věřící lidé, kteří si udrželi spojení s rozptýlenými rody, jejich motto je Harambee - sjednotit. Přestože keňská ekonomika roste poměrně rychlým tempem (i díky rychle se rozvíjejícímu turistickému sektoru - 61 % HDP), žije v současné době přibližně polovina obyvatel pod hranicí chudoby a dětská práce (i v podobě nucené prostituce ve věku od 9 - 18 let) je zde stále viditelným jevem.

Zdroj: Wikipedia - Seznam států světa

Předchozí stát
Následující stát


Seznam všech zemí, za které se modlíme, najdete zde.