Růženec za svět
Nejste přihlášen | Přidat růženec | Registrace | Přihlásit

Dnes je neděle. Na neděli nepřipadá žádný stát.
Modlíme za místa nejtěžších konfliktů,
za pronásledované nebo donucené k opuštění svých domovů.

Modlí se 44 lidí.
Od 9. 10. 2023 pomodleno 3546 růženců.

Informace o státu, za který se modlíme


13. den modliteb za svět
Den: 23. 10. 2023

Stát: Gabon          
Světadíl: Afrika


Hlavní město: Libreville
Obyvatel: 2,340 milionu
Hustota obyvatel: 5,5 ob. / km2
Dětská úmrtnost: 55/1000
Střední délka života: 55,2 let
Gramotnost: 83,2%
HDP (na jednoho obyvatele): $18 647
Etnika: Fangové, Myenové, Bapounové, Eshirové, Bandjabové, Bakotové, 11tisíc francouzů
Náboženská vyznání: křesťané (88 % ovšem často smíšené s animistickými praktikami, katolíci 45,9 %), muslimové (6,4 %), tradiční domorodé (1 %)
Přírodní zdroje: ropa, dřevo, mangan, uran, zlato
Průmysl: ropný, zpracování dřeva, výroba potravin a nápojů
Produkce: maniok, pryž, sůl, ananasy
Světové kulturní dědictví: reliktní kulturní krajina Lope-Okanda

Gabon patří k zemím s nejmenší hustotou obyvatelstva v západní Africe. Je územím se stabilní (pseudo)demokracií (u moci je víc než 40 let jedna strana a opozice je systematicky rozptylována). 40 etnických skupin udržuje neustálý kontakt a interakci. Francouzština jako oficiální jazyk byla až do září 2012 jednotící silou. V září 2012 Gabon provedl změnu oficiálního jazyka: k francouzštině přidal angličtinu s předpokladem, že se angličtina stane prvním oficiálním jazykem. Důvodem, který uvedl prezident, je především zachovat konkurenceschopnost obyvatel Gabonu na mezinárodním poli. Gabon je známý pro své úsilí o zachování přírodního prostředí. 11% území je součástí státní rezervace. Přestože má Gabon jedno z nejvyšších HDP na obyvatele v Africe, třetina obyvatel žije v chudobě, 90 % státních příjmů putuje do rukou 20 % nejbohatších obyvatel.

Zdroj: Wikipedia - Seznam států světa

Předchozí stát
Následující stát


Seznam všech zemí, za které se modlíme, najdete zde.