Růženec za svět
Nejste přihlášen | Přidat růženec | Registrace | Přihlásit

Modlí se 46 lidí.
Od 9. 10. 2023 pomodleno 4130 růženců.

Informace o státu, za který se modlíme


37. den modliteb za svět
Den: 20. 11. 2023

Stát: Nigérie          
Světadíl: Afrika


Hlavní město: Abuja
Obyvatel: 190,886 miliónů (7. nejlidnatější země)
Hustota obyvatel: 215 ob / km2
Meziroční růst obyvatel: 2%
Střední délka života: 52,62 let
Gramotnost: 68 %
HDP (na jednoho obyvatele): $6 030
Etnika: Hausa-Fulaniové, Igbové, Yorubové, Kanuriové
Náboženská vyznání: muslimové (48,9 %), křesťané (48,3 %), ostatní a tradiční africká náboženství (2,8 %)
Přírodní zdroje: ropa a zemní plyn, cín, columbit, železná ruda.
Průmysl: textil, cement, potravinářské výrobky, obuv, kov.
Produkce: kakao, palmový olej, sladké brambory, kasava, čirok, proso.
Světové kulturní dědictví: kulturní krajina Sukur, Osun-Osogbo - posvátný háj

Historie Nigérie sahá až do 1000 př. Kr. Jedná se o nejlidnatější zemi v Africe, s více než 250 etnickými skupinami, a bohatou rozmanitostí zvyků a tradic (mluví se zde 521 jazyky). S obrovskými zásobami ropy a zemního plynu vedla ropná konjunktura v roce 1970 k zanedbávání dalších hospodářských odvětví a plodila další ekonomické distorze, avšak nyní pokrok směřuje k tržní ekonomice. V současnosti je Nigérie nejsilnější ekonomikou na kontinentu. Je to první africká země, která splatila svůj státní dluh v roce 2006 a je nyní bez dluhu. V současné době vláda pracuje na větší bezpečnosti uvnitř státu, na řešení problému vzdělání a infrastruktury. Největším problémem reforem je stále rostoucí korupce. Nigérie vytvořila ekonomický plán, jak do roku 2030 vymýtit chudobu ve všech formách ze země.

Zdroj: Wikipedia - Seznam států světa

Předchozí stát
Následující stát


Seznam všech zemí, za které se modlíme, najdete zde.