Modlitba růžence za svět - seznam zemí

Týden od 02. 05. 2022 do 08. 05. 2022

Den: 175.

Datum:
02. 05. 2022
  Malta    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 93%,  Střední délka života: 77,7 let muži/ 82,2 let ženy,  Dětská úmrtnost: 5,3/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $25 600,  Obyvatel: 412 970,  Hustota zalidnění: 3 400/čtereční míli,  Etnika: Maltské,  Náboženská vyznání: římskokatolické 98%,  Přírodní zdroje: vápenec, sůl, orná půda,  Produkce: krmné plodiny, brambory, cibule, ovoce, zelenina,  Služby: tvoří 60,60% HDP,  Světové kulturní dědictví: město Valletta, Hal Saflieni Hypogeum, megalitické chrámy na Maltě,  
Maltské souostroví leží jižně od italského ostrova Sicílie. Má za sebou dlouhou historii koloniální nadvlády počínaje Féničany a konče Brity. Svou nezávislost získalo v roce 1964. Je členem EU.
Den: 176.

Datum:
03. 05. 2022
  Moldavsko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 96%,  Střední délka života: 68,4 let,  Dětská úmrtnost: 11,1/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $2 500,  Obyvatel: 3,65 milióny,  Úbytek obyvatelstva: -0,3%,  Etnika: Moldavané 83,7%, Ukrajinci, Rusové, Gagauzové (národ turkického původu), jiní,  Náboženská vyznání: ortodoxní křesťané 96%, baptisté, adventisté, Židé,  Přírodní zdroje: Lignit, fosfát, sádra, orná půda, vápenec,  Produkce: Zelenina, ovoce, víno, lihoviny, zrní, cukrová řepa,  Průmysl: Zpracovávání jídla a nápojů, víno, rafinovaný cukr, rostlinný olej, tabák, strojírenství, textilie, boty, nábytek,  Světové kulturní dědictví: Struveho geodetický oblouk,  
Moldavsko je jedna z nejchudších zemí Evropy a druhá nejmenší bývalá sovětská republika. Ze sovětských republik byla nejhustěji osídlená. Separatistické síly udržují kontrolu nad částí země zvané Transnistria – Podněstří. Obchod s vínem, který dříve vzkvétal, je nyní na ústupu. Země je silně závislá na Rusku kvůli energii.
Den: 177.

Datum:
04. 05. 2022
  Monako    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 99%,  Střední délka života: 76,3 let muži/ 84,09 let ženy,  Dětská úmrtnost: 5/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $30 000,  Obyvatel: 35 646,  Meziroční růst obyvatel: 0,83%,  Etnika: francouzské 47%, italské 16%, monacké 16%, ostatní,  Náboženská vyznání: římskokatolické 90%, ostatní,  Průmysl: Cestovní ruch, stavebnictví, chemický průmysl, potravinářské výrobky, plasty, nástroje, kosmetika, keramika,  
Knížectví Monako je druhý nejmenší nezávislý stát na světě, po Vatikánu. Nízké daně přivedly do Monaka mnoho zahraničních společností a cestovní ruch je zde základem ekonomiky. Konstituční monarchie v čele s princem Albertem je obklopena ze tří stran Francií a zabírá méně než 2 km² na Cote d´Azur.

Týden od 02. 05. 2022 do 08. 05. 2022

Den: 178.

Datum:
05. 05. 2022
  Německo    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 99%,  Střední délka života: 76,26 let M/ 82,42 let Ž,  Dětská úmrtnost: 3,99/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $35 700,  Obyvatel: 82,33 milionů,  Meziroční růst obyvatel: -0,053%,  Etnika: Němci 91,5%, Turkové, Dánové, Lužičtí Srbové,  Náboženská vyznání: protestanti, římsko-katolíci, muslimové, ostatní,  Přírodní zdroje: bohaté,  Produkce: bohatá,  Průmysl: kompletní rozsah výroby,  Světové kulturní dědictví: 36 míst včetně katedrály Panny Marie v Cáchách, katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem, Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu,  
Německo má světově jednu z nejvyšších úrovní vzdělání, technologického rozvoje a ekonomické produktivity. Němci dlouhodobě vynikají v umění, literatuře, filozofii a sportu.
Den: 179.

Datum:
06. 05. 2022
  Nizozemsko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 99%,  Střední délka života: 79,55 let,  Dětská úmrtnost: 3,8/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $40 300,  Obyvatel: 16,6 milionu,  Etnika: Převážně nizozemské, marocké, turecké, surinamské,  Náboženská vyznání: římskokatolické, protestantské, muslimské,  Přírodní zdroje: zemní plyn, ropa, úrodná půda,  Produkce: mléčné výrobky, drůbež, maso, květné cibulky, řezané květiny, atd.,  Služby: tvoří 72,8% HDP,  Světové kulturní dědictví: 9 míst včetně waddenského moře, systém soustředných kanálů okolo středu starého části města Amsterdamu ze 17. století,  
Nizozemsko je malá, hustě osídlená země, která se více než čtvrtinou své rozlohy nachází pod hladinou moře. Je závislá na průmyslu, intenzivním zemědělství a zahradnictví. Je to země, která dala světu mnoho slavných umělců, jako např. Rembrandta v 17. století, nebo Van Gogha v 19. století.
Den: 180.

Datum:
07. 05. 2022
  Norsko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 100%,  Střední délka života: 78,6 let muži/ 83,1 let ženy,  Dětská úmrtnost: 3,1/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $54 600,  Obyvatel: 4,89 miliónu,  Meziroční růst obyvatel: 1,3%,  Etnika: Norové, Samóvé (Laponci), cizí národnosti,  Náboženská vyznání: Norská církev 80,7%, římští katolíci, křesťané,  Přírodní zdroje: nafta, zemní plyn, železná ruda, měď, olovo, zinek, atd,  Produkce: mléčné výrobky, hospodářská zvířata, zrní, brambory, bobule, kožešiny, vlna,  Průmysl: zpracovávání ropy a zemního plynu, stavění lodí, papír, slitiny hiníku a železa, železo a ocel, ropné chemikálie,  Světové kulturní dědictví: historická čtvrť Bryggen, skalní rytiny v Altě, západonorské fjordy,  
Norsko má komplexní systém zdravotní péče a veřejný penzijní systém. Norsko patří mezi země, kde se tiskne nejvíce knih na jednoho obyvatele. Mezi známé norské umělce patří dramatik Henrik Ibsen a malíř Edvard Munch.