Modlitba růžence za svět - seznam zemí

Týden od 25. 04. 2022 do 01. 05. 2022

Den: 169.

Datum:
25. 04. 2022
  Lichtenštejnsko    Světadíl:    Evropa
HDP (na jednoho obyvatele): $141 100,  Obyvatel: 36 157,  Meziroční růst obyvatel: 0,7%,  Etnika: Lichtenštejnci 67%, Švýcaři, Rakušané, Němci,  Náboženská vyznání: římští katolíci 78,4%, protestanté,  Produkce: pšenice, ječmen, kukuřice, brambory, dobytek, mléčné výrobky,  Průmysl: elektronika, kovovýroba, textilní, farmaceutický průmysl, potravinářské výrobky, přesné přístroje,  Finanční služby: tvoří 33% HDP a 17,4% pracovní síly,  
Malé knížectví Lichtenštejnska je vnitrozemský stát mezi Švýcarskem a Rakouskem. V posledních 40 letech se z převážně zemědělského státu reformovalo na jednu z nejrozvinutějších industrializovaných zemí na světě. Přibližně 5% státních příjmů se investuje do výzkumu a vývoje.
Den: 170.

Datum:
26. 04. 2022
  Litva    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 99,6%,  Střední délka života: 66,3 let muži / 77,57 let ženy,  Dětská úmrtnost: 6,9/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $16 000,  Nezaměstnanost: 14,5%,  Obyvatel: 3,24 milionu,  Meziroční růst obyvatel: -0,6%,  Etnika: Litevci 84,6%, Poláci, Rusové,  Náboženská vyznání: římskokatolické, ruské pravoslavné, protestantské,  Přírodní zdroje: vápenec, hlína, písek, štěrk, železná ruda, žula,  Průmysl: minerální výrobky, stroje, zařízení,  Světové kulturní dědictví: 4 Lokality včetně historického Vilniusu a kulturní rezervace Kernave,  
Litva je největší a nejlidnatější z pobaltských států. Litevci jsou ovlivněni jak slovanskými, tak germánskými národy, jsou velmi gramotní a společnost klade velký důraz na vzdělání. Litevský jazyk je fascinující pro jazykové studium.
Den: 171.

Datum:
27. 04. 2022
  Lotyšsko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 99,8%,  Střední délka života: 68,3 let M/ 78,1 let Ž,  Dětská úmrtnost: 7,8/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $14 700,  Obyvatel: 2,25 miliónů,  Meziroční růst obyvatelstva: -0,6%,  Etnika: Lotyši 59,4%, Rusové, Bělorusové, Ukrajinci,  Náboženská vyznání: římští katolíci 22,2%, luteráni, pravoslavní,  Přírodní zdroje: rašelina, vápenec, dolomit, sádrovec, dřevo,  Produkce: dobytek, mléčné výrobky, obiloviny, brambory, dřevo,  Průmysl: zpracování kovů, stroje a nástroje, elektrické příslušenství / vybavení, textil, obuv, technologické nástroje,  Světové kulturní dědictví: Historická Riga, Struveho geodetický oblouk (část prochází i Lotyšsko),  
Lotyšsko se nachází v severo-východní Evropě podél pobřeží Baltského moře. Odráží silné kulturní a náboženské vlivy století trvající germánské a skandinávské kolonizace. Zdejší vysoce vzdělaná společnost klade na vzdělání velký důraz.

Týden od 25. 04. 2022 do 01. 05. 2022

Den: 172.

Datum:
28. 04. 2022
  Lucembursko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 99%,  Střední délka života: 77,6 let muži/ 82,7 let ženy,  Dětská úmrtnost: 2,5/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $82 600,  Obyvatel: 502 066,  Meziroční růst obyvatel: 2%,  Etnika: Keltové, Francouzi, Němci, Portugallci, Italové, Belgičané,  Náboženská vyznání: převážně římskokatolické,  Přírodní zdroje: železná ruda, dřevo,  Produkce: mléko, víno, lesní plodiny, krmiva,  Průmysl: ocel, chemikálie, bankovní a finanční služby,  Světové kulturní dědictví: Staré Lucembursko,  
V této krajině - známé jako zelené srdce Evropy, koexistuje příroda s vysoce industrializovanou, exportně intenzivní ekonomikou a high-tech službami. Stupeň ekonomické prosperity Lucemburska je téměř unikátní mezi průmyslovými demokraciemi.
Den: 173.

Datum:
29. 04. 2022
  Maďarsko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 99,4 %,  Střední délka života: 68,73 let M/ 77,38 let Ž,  Dětská úmrtnost: 8,21/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $18 800,  Obyvatel: 10 milionů,  Etnika: Maďaři 89,9%, Romové, Němci, Srbové, Slováci,  Náboženská vyznání: římsko-katolíci 51,9%, kalvinisté, luteráni, židé,  Přírodní zdroje: bauxit, uhlí, zemní plyn a orná půda,  Produkce: maso, kukuřice, pšenice, slunečnicová semena, brambory, řepa,  Průmysl: stroje, dopravní prostředky, potraviny, nápoje, tabák atd.,  Světové kulturní dědictví: 8 míst včetně města Budapešť, krasu a krápníkových jeskyní Baradla, raně křesťanského hřbitova v městě Pécs a vinařské kulturní krajiny v oblasti Tokaje,  
Maďarsko je vnitrozemský stát, který vznikl po první světové válce z osmanské a habsburské říše jako nezávislá země. Má bohatou tradici v oblasti folku a klasické hudby.
Den: 174.

Datum:
30. 04. 2022
  Makedonie    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 96,1%,  Střední délka života: 72,6 let muži/ 77,8 let ženy,  Dětská úmrtnost: 8,54 /1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $9 700,  Nezaměstnanost: 31,7%,  Obyvatel: 2,06 miliónu,  Meziroční růst obyvatel: 0,2%,  Etnika: Makedonci 64,18 %, Albánci, Tureci, Romové, Srbové,  Náboženská vyznání: východní ortodoxní 65 %, muslimové, katolíci, ostatní,  Přírodní zdroje: ocel, chrom, olovo, zinek, nikl,  Produkce: tabák, jehněčí, víno, textil,  
Po rozpadu Jugoslávie v roce 1991 čelila Makedonie obrovským ekonomickým problémům, a řešila napjaté regionální konflikty, včetně války v Bosně, uvalení sankcí na Srbsko a krizi v Kosovu. Jeho politická a bezpečnostní situace je stabilní a to umožňuje vládě zaměřit energii na vnitřní reformy.