Modlitba růžence za svět - seznam zemí

Týden od 29. 11. 2021 do 05. 12. 2021

Den: 43.

Datum:
29. 11. 2021
  Sierra Leone    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 35,1%,  Střední délka života: 55,7 let,  Dětská úmrtnost: 8,16/1 000,  HDP (na jednoho obyvatele): $849,  Obyvatel: 5,5 milionů,  Etnika: 20 afrických skupin včetně Temneové, Mendeové, Limbaové,  Náboženská vyznání: muslimové (71%), křesťané (27%), animismus (2%),  Přírodní zdroje: diamanty, titan, bauxit, zlato, železná ruda, platina,  Produkce: káva, kakao, zázvor, palmová jádra, palmový olej, maniok jedlý,  Průmysl: diamantové doly, nápoje, textil, turistika,  
Sierra Leone se vyznačuje úrovní dosaženého vzdělání, obchodními a podnikatelskými dovednostmi, uměním a řemesly především dřevořezbou. Desetiletí občanské války skončilo v roce 2002. Výrazný vzrůst byl zaznamenán, ale znepokojující záminky k bojům přetrvávají.
Den: 44.

Datum:
30. 11. 2021
  Somálsko    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 37,8%,  Střední délka života: 49,6 let,  Dětská úmrtnost: 109,19/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $600,  Obyvatel: 10,08 milionů,  Meziroční růst obyvatel: 2,8%,  Etnika: Somálci, Bantuové, Arabové,  Náboženská vyznání: muslimové (99,9%),  Přírodní zdroje: železná ruda, cín, sádra, bauxit, uran, měď,  Produkce: hospodářská zvířata, ryby, banány, kukuřice, čirok, cukr,  Průmysl: telekomunikace, hospodářská zvířata, rybaření, textil,  
Somálské pobřeží je dlouhé 2 720 km. Populace Kušitů žijící na pobřeží má dávnou historii. 60% z nich jsou dnes kočovníci nebo polo-kočovníci, kteří chovají dobytek, velbloudy a ovce. 16letá anarchie skončila v roce 2004, ale pokračující nestabilita v poslední době vede ke vznikajícím případům námořního pirátství (únosy plavidel s posádkami) za účelem vymáhání výkupného.
Den: 45.

Datum:
01. 12. 2021
  Středoafrická republika    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 48,6%,  Střední délka života: 44,47 let,  Dětská úmrtnost: 80,62/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $767,  Obyvatel: 4,4 milionů,  Meziroční růst obyvatel: 1,49%,  Etnika: Bayaové, Bandové, Sarové, Manzové, Mbakové (80 etnických skupin),  Náboženská vyznání: křesťané (80%), muslimové (10%), tradiční náboženství,  Přírodní zdroje: diamanty, uran, dřevo, zlato, ropa, káva,  Produkce: dřevo, bavlna, káva, tabák, potravinářské plodiny,  Průmysl: těžba diamantů, pily, pivovarnictví, textilie,  Světové kulturní dědictví: Národní park Manovo-Gounda St. Floris,  
Středoafrická republika byla osídlená od 7. století různými říšemi. Od získání nezávislosti na Francii v roce 1960 trpěla převraty a tvrdým režimem Jeana Bedela Bokassa. V zemi se zvyšuje počet nelegálních zbraní a na severu jsou aktivní ozbrojené skupiny. Republika je obdařená panenskými deštnými pralesy a má jednu z nejvyšších hustot nížinných goril a slonů pralesních v Africe.

Týden od 29. 11. 2021 do 05. 12. 2021

Den: 46.

Datum:
02. 12. 2021
  Súdán    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 61,1%,  Střední délka života: 51,42 let,  Dětská úmrtnost: 82,43/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $2 300,  Obyvatel: 41,08 milionů,  Meziroční růst obyvatel: 2,143%,  Etnika: Arabové, Muslimové, afričtí černoši,  Náboženská vyznání: muslimové, domorodá náboženství, křesťané,  Přírodní zdroje: přírodní plyn, zlato, železná ruda, měď, průmyslové kovy,  Produkce: bavlna, arašídy, čirok, sezamová semínka, proso,  Průmysl: montáž automobilových motorů, cement, bavlna, jedlé oleje,  Světové kulturní dědictví: „Gebel Barkal“- archeologická naleziště v oblasti Nilu, Meroe - hlavní město starověkého núbijského království Kuš.,  
Súdánské obyvatelstvo je jedním z nejrůznorodějších, což představuje velký problém pro efektivní spolupráci. Súdán byl v občanské válce více než tři čtvrtiny své existence. V roce 2004 Spojené státy deklarovaly, že se v Dárfúru páchá genocida a je za ni zodpovědná súdánská vláda a nevládní militantní skupina Janjaweed. Mírová dohoda byla podepsána v Dohá.
Den: 47.

Datum:
03. 12. 2021
  Svatý Tomáš a Princův ostrov    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 87,9%,  Střední délka života: 66 let,  Dětská úmrtnost: 37,12/1000,  Obyvatel: 183 000,  Meziroční růst obyvatel: 2,4%,  HDP (na jednoho obyvatele): $2 251,  Etnika: Mesticové, Angolaresové, Forrosové, Servicaisové/Tongasové,  Náboženská vyznání: katolíci (71,9%), ostatní křesťané (10,2%),  Průmysl: lehké konstrukce, košile, mýdlo, pivo, rybolov, začínající těžba ropy ze dna moře,  
Tento nevelký stát tvoří skupina ostrovů sopečného původu, které se nachází v Guinejském zálivu. Dá se říci, že je to dosud turisticky neobjevený nádherný kus světa, a proto se vláda snaží zlepšit infrastrukturu a přilákat turisty. Dominantou ostrova Svatého Tomáše je hora Pico Cão Grande, která svým naprosto nepřirozeným profilem připomíná NewYorský mrakodrap.
Den: 48.

Datum:
04. 12. 2021
  Svazijsko    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 81,6%,  Střední délka života: 47,97 let,  Dětská úmrtnost: 66,71/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $5 302,  Obyvatel: 1,2 miliónu,  HIV/AIDS: 26%,  Etnika: Afričané 97%, Evropané,  Náboženská vyznání: protestanté (40%), římští katolíci (20%), muslimové (1%),  Přírodní zdroje: uhlí, lomový kámen, dřevo, mastek,  Produkce: cukrová třtina, kukuřice, citrusy, hospodářská zvířata, dřevo, ananas,  Průmysl: koncentráty nealkoholických nápojů, cukr, konzervované ovoce,  
Dějiny země zaznamenávají od 16. století mnoho schopných vůdců jako například Mswati II., od kterého Svazijci odvozují své jméno. Vyhledal pomoc Britů proti Zulům, kteří ohrožovali jeho království. Dnes má panovník svrchovanou moc. 60% obyvatelstva musí vyjít s méně než $1,25 na den.