Modlitba růžence za svět - seznam zemí

Týden od 10. 05. 2021 do 16. 05. 2021

Den: 181.

Datum:
10. 05. 2021
  Polsko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 98%,  Střední délka života: 71,5 let muži/ 80,1 let ženy,  Dětská úmrtnost: 6,8/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $18 800,  Obyvatel: 38,1 miliónu,  Etnika: Poláci , Němci, Ukrajinci, Bělorusové, Litevci,  Náboženská vyznání: římší katolící 94%, pravoslavní, Židé,  Přírodní zdroje: uhlí, měď, síra, zemní plyn, stříbro, olovo, sůl,  Produkce: zrní, prasata, mléčné výrobky, brambory, zahradnictví, řepka,  Průmysl: strojírenství, chemikálie, těžařství, stavba lodí, atd,  Světové kulturní dědictví: historický Krakow, Auschwitz Birkenau – Osvětim Březinka, historická Varšava, středověký Toruň,  
Současné Polsko je téměř etnicky homogenní stát, což je v kontrastu s dobou před druhou světovou válkou, kdy zde žily významné etnické menšiny zahrnující 3 milióny Židů. Polsko je místem narození papeže Jana Pavla II. a svaté Faustýny, apoštolky Božího milosrdenství.
Den: 182.

Datum:
11. 05. 2021
  Portugalsko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 93,3%,  Střední délka života: 78,7 let,  Dětská úmrtnost: 3,25/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $23 000,  Nezaměstnanost: 10,8%,  Obyvatel: 10,6 miliónu,  Meziroční růst obyvatel: 0,8%,  Hustota zalidnění: 114/km²,  Etnika: homogenní společnost-Portugalci, malé menšiny,  Náboženská vyznání: římští katolíci 92%, protestanté, ateisté 3%,  Produkce: zemědělská zvířata, plodiny, ryby,  Průmysl: Textilie, obuv, dřevo, korek, porcelán, keramika, atd. Služby (tvoří 75,4% HDP): obchod, hotely a turismus, restaurace,  Světové kulturní dědictví: klášter Batalha, Evora, Oporto, město Sintra, prehistorické skalní umění v údolí Côa a Siega Verde, Fatima, v Cova da Iria se zjevila Františkovi, Hyacintě a Lucii v roce 1917 Naše Paní.,  
Portugalsko má dlouhou a místy i turbulentní historii jako mořeplavecká koloniální velmoc. V 15. století prožívalo Portugalsko zlaté období, ve kterém Portugalci jako Vasco de Gama pomáhali vytvářet impérium a přemosťovat svět.
Den: 183.

Datum:
12. 05. 2021
  Rakousko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 98%,  Střední délka života: 77,4 let muži/ 82,9 let ženy,  Dětská úmrtnost: 3,6/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $40 400,  Obyvatel: 8,36 milionu,  Meziroční růst obyvatel: 0,4%,  Etnika: Němci, Turci, Srbové, Chorvati, Slovinci, Bosňané,  Náboženská vyznání: římsko katolické 73,6%, lutheranské, muslimské, bez vyznání - 12%,  Přírodní zdroje: železná ruda, ropa, zemní plyn, dřevo, wolfram, atd.,  Produkce: hospodářské zvířata, lesní produkty, obilí, víno, cukrová řepa,  Průmysl: železo a ocel, chemikálie, investiční celky,  Světové kulturní dědictví: 9 míst včetně Salzburku, zámku Schönbrunnu, Štýrského Hradce, historické Vídně a alpských prehistorických obydlí Pile,  
Rakousko, slavné pro své velkolepé horské scenérie, leží v geografickém středu Evropy. Připojeno bylo k nacistickému Německu v letech 1938-1945, nyní si udržuje trvalou neutralitu. Svým bohatým kulturním dědictvím v hudbě Mozarta a Schuberta, a v myšlenkách Freuda a Wittgensteina zanechalo ve světě nesmazatelnou stopu.

Týden od 10. 05. 2021 do 16. 05. 2021

Den: 184.

Datum:
13. 05. 2021
  Rumunsko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 97,3%,  Střední délka života: 70,26 let muži/ 77,42let ženy,  Dětská úmrtnost: 11,32/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $11 600,  Obyvatel: 21,49 miliónu,  Meziroční růst obyvatel: -0,247%,  Etnika: Rumuni 89,5%, Maďaři, Němci, Ukrajinci,  Náboženská vyznání: Pravoslavní 86,8%, římští katolíci, protestanté, jiné,  Přírodní zdroje: ropa, dřevo, zemní plyn, uhlí, sůl, železná ruda,  Produkce: kukuřice, pšenice, brambory, řepka, zelenina, hospodářská zvířata,  Průmysl: strojírenství, hornictví, konstrukce, chemikálie atd.,  Světové kulturní dědictví: dunajská delta, historická Sighisoara, dřevěné kostely v Maramures,  
Rumuni považují za své předky latinsky mluvící Římany. Během druhé světové války byli Židé předmětem silné perzekuce a nyní jich je méně jak 10 000. Poezie a divadlo hrají důležitou roli v současném životě Rumunů. Pravoslavné kláštery a Transylvánské kostely jsou uměleckými poklady.
Den: 185.

Datum:
14. 05. 2021
  Rusko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 99,4%,  Střední délka života: 59,54 let muži/ 73,17let ženy,  HDP (na jednoho obyvatele): $15 900,  Obyvatel: 139,4 miliónu,  Meziroční růst obyvatel: -0,465%,  Etnika: Rusové 79,8%, Tataři, Ukrajinci, jiné,  Náboženská vyznání: pravoslavní, muslimové, Židé, křesťané,  Přírodní zdroje: hojné,  Produkce: zrní, cukrová řepa, slunečnicová semínka, maso, mléčné produkty,  Průmysl: kompletní rozsah,  Světové kulturní dědictví: Kreml a Novgorod,  
Ruský vzdělávací systém vytvořil téměř 100% gramotnost, přičemž důraz je kladen především na vědu a technologii. Rozpad Sovětského svazu a fyzické a psychologické trauma z této změny vyústilo v úpadek zdraví obyvatel Ruska. Země čelá demografické krizi, počet porodů je nižší než počet úmrtí a narůstá počet případů HIV/AIDS.
Den: 186.

Datum:
15. 05. 2021
  Řecko    Světadíl:    Evropa
Gramotnost: 97,5 %,  Střední délka života: 77,69 let M / 82,35 let Ž,  Dětská úmrtnost: 5,43/1000,  Obyvatel: 11,3 milionů,  HDP (na jednoho obyvatele): $29 600,  Úbytek: -0,04%,  Etnika: Řekové, Turci, Albánci,,  Náboženská vyznání: řecko-katolíci, muslimové, židé, křesťané,  Přírodní zdroje: bauxit, lignit, magnezit, olej, mramor,  Produkce: řepa, pšenice, kukuřice, rajčata, olivy / olej, víno, ovoce,  Průmysl: doprava, cestovní ruch, komunikační technologie, obchod,  Světové kulturní dědictví: 17 míst včetně Athénské acropolis, archeologické lokality v Delfách, středověkého města Rhodos, hory Athos, města Soluň, historického centra města Korfu a ostrova Délos,  
Řecko bylo osídleno již v období paleolitu a 3000 let před Kristem se stalo domovem pro kulturu, jejíž díla se stále řádí ve světových dějinách mezi nejvíce evokující. Je kolébkou demokracie, západní filozofie, olympijských her, tragédií a komedií západního dramatu.