Modlitba růžence za svět - seznam zemí

Týden od 18. 01. 2021 do 24. 01. 2021

Den: 85.

Datum:
18. 01. 2021
  Spojené státy americké    Světadíl:    Severní Amerika
Gramotnost: 99%,  Střední délka života: 76,7 let M / 81,3 let Ž,  Dětská úmrtnost: /1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $47 200,  Obyvatel: 308,7 milionů,  Hustota zalidnění: 87,4/km2,  Chudoba: 14,3%,  Etnika: běloši 72,4%, Hispánci/Latinoameričani 16,3%, černoši 12,6%, Asiaté 4,8%, domorodí Havajci 0,2%,  Náboženská vyznání: křesťané 78,4% , židé, muslimové, ostatní, bez vyznání 16,1%,  Přírodní zdroje: bohaté,  Produkce: bohatá,  Průmysl: kompletní výrobní sortiment.,  Světové kulturní dědictví: 21 míst včetně Yellowstonského národního parku, Sochy Svobody, Yosemitského národního parku, Carlsbadských jeskyní,  
Světově na prvním místě v ekonomické a vojenské moci. USA se honosí svojí etnickou a rasovou rozmanitostí. Zvolení Baracka Obamy jako prvního afroamerického prezidenta země stanovuje rozhodující moment v historii země. Lidé na celém světě nepřestávají hledat americký sen prosperity a svobody.
Den: 86.

Datum:
19. 01. 2021
  Svatá Lucie    Světadíl:    Severní Amerika
Gramotnost: 94.8 %,  Střední délka života: 73 let muži / 76 let ženy,  Dětská úmrtnost: 12 /1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $11 200,  Obyvatel: 173 765,  Nezaměstnanost: 20%,  Etnika: potomci Afričanů 90%, míšenci, východní Indiání, Evropané,  Náboženská vyznání: římští katolíci, adventisté sedmého dne, jiní,  Přírodní zdroje: lesy, minerály (pemzy), minerální prameny,  Produkce: banány, kakao, kokos, citrusové plody, chov zvířat,  Průmysl: oděvy, elektronické součástky, nápoje, krabice,  Světové kulturní dědictví: Pitons (2 vrcholky vulkanického původu),  
Sopečný ostrov Svatá Lucie patří k nejhornatějším ostrovům v Karibiku. Je to též jeden z mála ostrovů, u nichž je možné vplout na lodi do nitra sopky. Vzdělaná pracovní síla, stále vylepšované silnice, komunikace, zásobování vodou, kanalizace a přístavní zařízení přitahují zahraniční investice.
Den: 87.

Datum:
20. 01. 2021
  Svatý Kryštof a Nevis    Světadíl:    Severní Amerika
Gramotnost: 97,8%,  Střední délka života: 68 let muži/ 72 let ženy,  Dětská úmrtnost: 14,5/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $13 700,  Obyvatel: 39 129,  Meziroční růst obyvatel: 1,00%,  Etnika: většinově Afričané, Britové, Portugalci, Libanonci,  Náboženská vyznání: anglikáni, evangelické církve, římští katolíci,  Přírodní zdroje: zanedbatelné,  Produkce: rýže, sladké brambory, banány, ryby, bavlna, arašídy,  Průmysl: finanční a obchodní služby, cestovní ruch, stavebnictví, oděvy, obuv, nápoje, tabák,  Světové kulturní dědictví: Národní park Brimstone Hill Fortress,  
Federální, dvouostrovní stát v "Západních Indiích" (v Karibiku) je nejmenší suverénní stát v Americe. Je znám pro mnoho hudebním oslav, které jsou doprovázeny pouličními tanci a salzou, jazzem a dalšími, pro Karibik typickými, hudebními žánry: soca, calypso a steelpan.

Týden od 18. 01. 2021 do 24. 01. 2021

Den: 88.

Datum:
21. 01. 2021
  Svatý Vincenc a Grenadiny    Světadíl:    Severní Amerika
Gramotnost: 88,1%,  Střední délka života: 69 let muži/ 74 let ženy,  Dětská úmrtnost: 17/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $10 300,  Obyvatel: 104 574,  Meziroční růst obyvatel: -0,344%,  Etnika: potomci Afričanů 66%, míšenci, západní a karibští Indiáni,  Náboženská vyznání: anglikáni 47%, metodisté, římští katolíci, jiní,  Přírodní zdroje: dřevo,  Produkce: především banány,  Průmysl: plastové výrobky, zpracování potravin, cementárenský, nábytek, atd.,  
Většina obyvatel ostrova Svatého Vincence jsou potomci Afrických otroků, kteří sem byli dopraveni jako pracovní síla na plantáže kávy, tabáku, indiga, bavlny a cukru. Otroctví bylo zrušeno v roce 1834. Dnes, přestože je zde zemědělství nejdůležitejším ekonomickou oblastí, roste důležitost cestovního ruchu.
Den: 89.

Datum:
22. 01. 2021
  Trinidad a Tobago    Světadíl:    Severní Amerika
Gramotnost: 98,6%,  Střední délka života: 66 let M/ 68 let Ž,  Dětská úmrtnost: 25,81/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $21 200,  Obyvatel: 1,3 milionů,  Meziroční růst obyvatel: 0,4%,  Etnika: východní indické 40%, africké 37,5%, smíšené, ostatní,  Náboženská vyznání: římsko-katolické 26%, hinduistické 22,5%, protestantské, muslimské,  Přírodní zdroje: ropa a zemní plyn, dřevo, ryby,  Produkce: cukr, drůbež, zelenina, citrusy,  Průmysl: finanční služby, potraviny, nápoje, chemikálie, tisk, stavebnictví a těžba kamene,  
Trinidad a Tobago má zdravou makroekonomickou strukturu a dlouhou tradici ústavní stability. Na rozdíl od většiny anglicky mluvících oblastí Karibiku, její ekonomika je primárně průmyslová a vyvinula se v hlavní finanční centrum v regionu. Calypsová hudba a kapely s ocelovými bubínky jsou znaky oslav karnevalu.
Den: 90.

Datum:
23. 01. 2021
  Afghánistán    Světadíl:    Asie
Gramotnost: 43% M/ 12% Ž,  Střední délka života: 44 let,  Dětská úmrtnost: 151,95/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $900,  Obyvatel: 28,4 milionů,  Meziroční růst obyvatel: 2,63%,  Etnika: Paštunové, Tádžikové, Hazáry, Uzbekové, Turkmeni, Ajmakové,  Náboženská vyznání: sunnitští muslimové 80%, šíitští muslimové 19%,  Přírodní zdroje: zemní plyn, ropa, uhlí, měď, chromit, baryt, síra, olovo, zinek, polotovary /drahokamy,  Produkce: pšenice, opium, ovce / kožešiny, kukuřice, ječmen, a další,  Průmysl: textil, mýdlo, nábytek, obuv, hnojiva, cement, ručně tkané koberce, zemní plyn, uhlí, měď,  Světové kulturní dědictví: minaret Jam, Bamjanské údolí,  
Afghánistán jako křižovatka Asie má za sebou bouřlivou historii. Byl dobýván Alexandrem Velikým, Čingischánem a Sovětským svazem. V 90. letech minulého století přišla k moci nábožensko-politická skupina Taliban se svým extremistickým výkladem islámu. Prakticky všechny oblasti země jsou postiženy nášlapnými minami. Země se musí vypořádat s návratem 5 milionů uprchlíků.