Modlitba růžence za svět - seznam zemí

Týden od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020

Den: 37.

Datum:
23. 11. 2020
  Nigérie    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 39-51%,  Střední délka života: 47 let,  HDP (na jednoho obyvatele): $2 578,  Obyvatel: 170 miliónů,  Meziroční růst obyvatel: 2%,  Etnika: Hausa-Fulaniové, Igbové, Yorubové, Kanuriové,  Náboženská vyznání: muslimové (50,4%), křesťané (48,2%), tradiční africká náboženství (1,4%),  Přírodní zdroje: ropa a zemní plyn, cín, columbit, železná ruda.,  Produkce: kakao, palmový olej, sladké brambory, kasava, čirok, proso.,  Průmysl: textil, cement, potravinářské výrobky, obuv, kov.,  Světové kulturní dědictví: kulturní krajina Sukur, Osun-Osogbo - posvátný háj,  
Historie Nigérie sahá až do 1000 př. Kr. Jedná se o nejlidnatější zemi v Africe, s více než 250 etnickými skupinami, a bohatou rozmanitostí zvyků a tradic. S obrovskými zásobami ropy a zemního plynu vedla ropná konjunktura v roce 1970 k zanedbávání dalších hospodářských odvětví a plodila další ekonomické distorze, avšak nyní pokrok směřuje k tržní ekonomice. Je to první africká země, která splatila svůj státní dluh v roce 2006 a je nyní bez dluhu.
Den: 38.

Datum:
24. 11. 2020
  Pobřeží slonoviny    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 51%,  Střední délka života: 46 let,  Dětská úmrtnost: 111/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $1 598,  Obyvatel: 20,62 milionů,  Meziroční růst obyvatel: 3,8% s imigrací,  Etnika: původní obyvatelé Pobřeží slonoviny 77%, Francouzi, Libanonci, Vietnamci,  Náboženská vyznání: tradiční náboženství (25%), muslimové (38%), křesťané (33%),  Přírodní zdroje: ropa, zlato,  Produkce: kakao, káva, dřevo, pryž, kukuřice, rýže,  Průmysl: zpracování potravin, textilie,  Světové kulturní dědictví: Národní park Comoé, Přírodní rezervace Mount Nimba, Národní park Tai,  
Raná historie Pobřeží slonoviny je neznámá, nicméně je možné, že tu existovala neolitická kultura. Francouzští misionáři zde přistáli prvně v roku 1637. Pobřeží slonoviny bylo považováno za model stability, ale ozbrojená revoluce v roce 2002 rozdělila zemi na dva národy. Pobřeží slonoviny má vysoký populační růst, vysokou míru krminality a výskytu AIDS. Volby v roce 2010 vedly k občanské válce, která byla oficiálně ukončena v dubnu 2011 (po intervenci francouzké armády a jednotek UN) zajmutím bývaleho prezidenta, který odmítl akceptovat výsledky voleb a odstoupit.
Den: 39.

Datum:
25. 11. 2020
  Rovníková Guinea    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 87%,  Střední délka života: 62,37 let,  Dětská úmrtnost: 81,58/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $34 824,  Obyvatel: 676 000,  Meziroční růst obyvatel: 2,641%,  Etnika: Fangové, Bubiové, Annobenesové, Ndowové, Kombeové, Bujebasové,  Náboženská vyznání: římští katolíci (87%), protestanti (5%), pohanské praktiky (5%),  Přírodní zdroje: petrolej, zemní plyn, dřevo, zlato, mangan,  Produkce: káva, kakao, rýže, sladké brambory, kasava, banány, dřevo,  Průmysl: petrolej, zemní plyn, rybaření, dřevo,  
Pod vlivem Španělska dosáhla Rovníková Guinea vysoké míry gramotnosti a vyvinula dobrou síť zdravotnických zařízení. Je to nejmenší země v kontinentální Africe, s nejvyšším kapitálem na osobu, i když ropné bohatství je soustředěno v rukou několika málo lidí. Dle OSN, méně než polovina populace nemá přístup k čisté vodě.

Týden od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020

Den: 40.

Datum:
26. 11. 2020
  Rwanda    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 70%,  Střední délka života: 49,8 let,  Dětská úmrtnost: 62/1000,  Obyvatel: 11,69 miliónů,  Meziroční růst obyvatel: 2,8%,  HDP (na jednoho obyvatele): $1 340,  Etnika: výhradně domorodá – Hutuové (85%), Tutsiové (14%), Twaové,  Náboženská vyznání: římští katolíci (56,5%), protestanté (26%), adventisté (11,1%) , muslimové (4,6%),  Produkce: káva, čaj, pyrethrum, banány, fazole, čirok,  Průmysl: cement, zemědělské výrobky, pivo, nealkoholické nápoje, mýdlo, nábytek, ukazuje, plastové výrobky, textil, cigarety,  
Rwandskou krajinu charakterizují pastviny a farmy na kopcích a horách. Její hustota obyvatelstva je nejvyšší v subsaharské Africe. V roce 1994, během řízené genocidy (spuštěné po zabití prezidenta, zde bylo zabito 500 000 až jeden milion lidí za 100 dnů. Země se snaží přebudovat své hospodářství, zdravotnictví i školství a zdá se, že celkem s úspěchem.
Den: 41.

Datum:
27. 11. 2020
  Senegal    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 59,1%,  Střední délka života: 59,38 let,  Dětská úmrtnost: 57,7/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $1 871,  Obyvatel: 12,855 milionů,  Meziroční růst obyvatel: 2,5%,  Etnika: Wolofové, Fulbové, Tukulérové, Serérové, Diolové, Mandingové,  Náboženská vyznání: muslimové (95%),  Přírodní zdroje: ryby, arašídy, fosfát, železná ruda, zlato, titan,  Produkce: rybí produkty, proso, čirok, maniok, rýže, bavlna, květiny,  Průmysl: výrobní, stavebnictví, obchod,  Světové kulturní dědictví: 6 míst včetně ostrova „Island of Gorée“, Ptačí rezervace v deltě řeky Senegal,  
Senegal se dnes drží jako jeden z modelů demokracie v Africe, s mnoha politickými stranami a tradicí civilní správy. I když chudoba je rozšířená, má Senegal jednu ze stabilnějších ekonomik v regionu. Vláda je známá a respektovaná pro své diplomaty a přínosy v mírových aktivitách.
Den: 42.

Datum:
28. 11. 2020
  Seychely    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 92%,  Střední délka života: 68,3 let - muži, 77,9 let - ženy,  Dětská úmrtnost: 12,3/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $24 726,  Obyvatel: 80 122,  Meziroční růst obyvatel: -0,02%,  Etnika: Creolové,  Náboženská vyznání: katolíci (86,6%), anglikáni (6,8%), ostatní křesťané (2,5%),  Průmysl: cestovní ruch, námořní služby, zpětný vývoz.,  Světové kulturní dědictví: Aldabra Atoll, rezervace Vallee de Mai,  
Seychelská republika se rozkládá jižně od rovníku na 115 malých ostrovech, rozesetých v několika skupinách severovýchodně od Madagaskaru. Ostrovy jsou dosud z části pokryty hustým tropickým lesem. Na atolu Aldabra žije největší světová populace obřích želv (150 až 180 tisíc jedinců). Seychelská vláda vynakládá velké úsilí na uchování místní přírody; 42 % rozlohy země pokrývají národní parky a přírodní rezervace.