Modlitba růžence za svět - seznam zemí

Týden od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2020

Den: 1.

Datum:
12. 10. 2020
  Alžírsko    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 60,1% ženy / 79,6% muži,  Střední délka života: 75,26 let,  Dětská úmrtnost: 26,75/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $7 333,  Obyvatel: 37,1 miliónu,  Meziroční růst obyvatel: 1.177%,  Etnika: Arab-Berber 99%,  Náboženská vyznání: sunnitští muslimové 99% , křesťané a židé 1%,  Produkce: Pšenice, ječmen, oves, hroznové víno, olivy, citrusy, ovce ,  Průmysl: Ropa, zemní plyn, lehký průmysl, důlní průmysl, cement,  Světové kulturní dědictví: 7 míst, včetně Kasbah z Alžíru,  
Sahara pokrývá více než 80% z Alžírska, které patří ke státům s nejvyšší mírou obsazenosti bytových jednotek, a v současné době čelí nedostatku 1,5 milionu bytových jednotek. Země se těší svobodě tisku, tiskne se tady 45 denníků. Menšina Berberů požadovala a taky obdržela uznání svého jazyka.
Den: 2.

Datum:
13. 10. 2020
  Angola    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 67%,  Střední délka života: 42 let,  Dětská úmrtnost: 116/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $5 894,  Obyvatel: 18,4mil.,  Meziroční růst obyvatel: 2,6%,  Etnika: Ovimbundové, Mbundové, Kongové,  Náboženská vyznání: římskokatolické 68%, protestantské 20%, animismus 11%,  Přírodní zdroje: ropa, diamanty, železná ruda,  Produkce: banány, cukrová třtina, káva,  Průmysl: těžba ropy, hornictví, cement,  
Angola byla kolonizována Portugalci a stala se největším zdrojem otroků pro Ameriku. Je to třetí největší africký producent ropy, ale také jedna ze světově nejchudších zemí. Dvacetisedmiletá občanská válka skončila v roce 2002. Země se od roku 2002 nedostala z humanitární krize, situaci komplikují vyskytující se ozbrojené skupiny požadující nezávislost provincie Kabinda a také velké množství dosud nezajištěných minových polí.
Den: 3.

Datum:
14. 10. 2020
  Benin    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 44%,  Střední délka života: 59 let,  Dětská úmrtnost: 61/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $1 666,  Obyvatel: 9,60mil.,  Meziroční růst obyvatel: 2,9%,  Etnika: potomci afrických kmenů,  Náboženská vyznání: křesťané (42,8%), muslimové (24,4%), animisté, 17% praktikuje kult voodoo,  Přírodní zdroje: ropa, mramor, vápenec, dřevo,  Produkce: bavlna, kukuřice, čirok, maniok, tapioka, sladké brambory,  Průmysl: textil, cigarety, nápoje,  Světové kulturní dědictví: Královské paláce Abomey,  
Benin byl sídlem velkého středověkého afrického království Abomey, dokud nebylo podmaněno Francií. Je to jedna z nejstabilnějších demokratických zemí v Africe, i přes ojedinělé srážky podél hranic s Burkina Faso a nutností řešit problémy s obchodováním s lidmi a nucenými pracemi. Vysoká úmrtnost dětí je způsobena zejména malárií, která je nejčastější příčinou smrti dětí do pěti let.

Týden od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2020

Den: 4.

Datum:
15. 10. 2020
  Botswana    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 84,8%,  Střední délka života: 58,05 let,  Dětská úmrtnost: 11,14/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $16 029,  Obyvatel: 2,06mil.,  Meziroční růst obyvatel: 1,5%,  Etnika: Batswana, Kalanga, Basarwa, Kgalagadi,  Náboženská vyznání: křesťanství (50%), domorodé náboženství,  Přírodní zdroje: diamanty, měď, nikl, uhlí, zlato,  Produkce: hospodářská zvířata, čirok, bílá kukuřice, proso,  Průmysl: turistika, těžba: diamanty, měď, nikl, uhlí,  Světové kulturní dědictví: Rock Art v Tsodilo,  
Botswana je vzkvétající ústavní demokracie, reprezentovaná dvěma komorami: Národním shromážděním a Sněmem náčelníků (ten má spíše poradní funkci při tvorbě legislativy, dohlíží na dodržování zvykového práva). Její ústava umožňuje soudně vymáhat dodržování kodexu základních lidských práv. Volby od dob nezávislosti byly svobodné. Botswana je největší světový producent diamantů. Mimoto chrání velké plochy divočiny, včetně pouště Kalahari.
Den: 5.

Datum:
16. 10. 2020
  Burkina Faso    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 26%,  Střední délka života: 56,7 let,  Dětská úmrtnost: 61/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $1 466,  Obyvatel: 16,3mil.,  Meziroční růst obyvatel: 3,1%,  Etnika: 63 etnických skupin zahrnujících Mossi, Gourtmanche,  Náboženská vyznání: muslimové, římskokatolíci, animisté, protestanté,  Přírodní zdroje: mangan, zlato, vápenec, mramor, fosfáty,  Produkce: bavlna, proso, čirok, dobytek, podzemnice olejná ,  Průmysl: těžba, zpracování zemědělských produktů, konzervace potravin,  Světové kulturní dědictví: Vykopávky v Loropeni ,  
Etnická skupina Mossi, která tvoří zhruba polovinu populace Burkiny Faso, odvozuje svůj původ z bojovníků, kteří založili říši trvající 800 let. Dnes je to etnicky integrovaný sekulární stát, z 80% závislý na zemědělství. Burkina Faso trpí opakujícími se období sucha, a k těmto těžkostem se přidává řada vojenských převratů a problémy se sousedícími státy Siera Leone a Pobřeží Slonoviny.
Den: 6.

Datum:
17. 10. 2020
  Burundi    Světadíl:    Afrika
Gramotnost: 66%,  Střední délka života: 50,9 let,  Dětská úmrtnost: 101,3/1000,  HDP (na jednoho obyvatele): $614,  Obyvatel: 8,75 miliónů,  Meziroční růst obyvatel: 2,8%,  Etnika: Hutuové (Bantu), Tutsiové, Twaové,  Náboženská vyznání: křesťanství (75% z toho 60% římští katolíci), místní tradiční náboženství, muslimové (2-5%),  Přírodní zdroje: nikl, uran, rašelina, kobalt, měď, platina,  Produkce: káva, bavlna, čaj, kukuřice, čirok, sladké brambory,  Průmysl: výroba nápojů , káva/čaj, cigarety, cukr,  
Burundi má hustotu 314 obyvatel na km², přičemž většina z nich žije formou soběstačného hospodářství. Od získání nezávislosti v roce 1961 je Burundi soužené napětím mezi majoritou Hutů a minoritou Tutsiů, kteří jsou politicky a ekonomicky dominantní. Roku 2006 skončila v Burundi krvavá občanská válka.