Růženec za svět
Nejste přihlášen | Přidat růženec | Registrace | Přihlásit

Modlí se 38 lidí.
Od 7. 10. 2019 pomodleno 6869 růženců.

Informace o státu, za který se modlíme


39. den modliteb za svět
Den: 20. 11. 2019

Stát: Rovníková Guinea          
Světadíl: Afrika


Hlavní město: Malabo
Obyvatel: 1 222 442
Hustota obyvatel: 43,58 ob. / km2
Meziroční růst obyvatel: 2,641%
Dětská úmrtnost: 55/1000
Střední délka života: 62,37 let
Gramotnost: 87%
HDP (na jednoho obyvatele): $32 855
Etnika: Fangové, Bubiové, Annobenesové, Ndowové, Kombeové, Bujebasové
Náboženská vyznání: římští katolíci (87%), protestanti (5%), sunnité (2 %), pohanské praktiky (5%)
Přírodní zdroje: ropa, zemní plyn, dřevo, zlato, mangan
Průmysl: ropný, zemní plyn, rybaření, dřevo
Produkce: káva, kakao, rýže, sladké brambory, kasava, banány, dřevo

Pod vlivem Španělska dosáhla Rovníková Guinea vysoké míry gramotnosti a vyvinula dobrou síť zdravotnických zařízení. Je to nejmenší země v kontinentální Africe, s nejvyšším kapitálem na osobu, i když ropné bohatství je soustředěno v rukou několika málo lidí. Dle OSN, méně než polovina populace má přístup k čisté vodě.

Zdroj: Wikipedia - Seznam států světa

Předchozí stát
Následující stát


Seznam všech zemí, za které se modlíme, najdete zde.