Růženec za svět
Nejste přihlášen | Přidat růženec | Registrace | Přihlásit

Modlí se 25 lidí.
Od 11. 6. 2018 pomodleno 1645 růženců.
Dnes se modlíme za kněze, řeholníky, řeholnice a zasvěcené.

Informace o státu, za který se modlíme


3. den modliteb za svět
Den: 10. 10. 2018

Stát: Benin          
Světadíl: Afrika


Hlavní město: Porto-Novo
Obyvatel: 10,872 mil.
Hustota obyvatel: 94,8 obyvatel / km2
Meziroční růst obyvatel: 2,9%
Dětská úmrtnost: 121/1000
Střední délka života: 61,07 let
Gramotnost: 38,4 % (jedna z nejnižších na světě)
HDP (na jednoho obyvatele): $2 184
Etnika: potomci afrických kmenů, asi 42 etnických skupin žijících v míru se většinou zdržují pohromadě na určitém území
Náboženská vyznání: křesťané (42,8%), muslimové (24,4%), animisté, 17% praktikuje kult voodoo (údaje z roku 2002)
Přírodní zdroje: ropa, zlato, mramor, vápenec, dřevo
Průmysl: textil, cigarety, nápoje
Produkce: bavlna, kukuřice, dřevo, kokosové ořechy a ořechy vůbec, čirok, maniok, tapioka, sladké brambory
Světové kulturní dědictví: Královské paláce Abomey

Benin byl sídlem velkého středověkého afrického království Abomey, dokud nebylo podmaněno Francií. Je to jedna z nejstabilnějších demokratických zemí v Africe, i přes ojedinělé srážky podél hranic s Burkina Faso a nutností řešit problémy s obchodováním s lidmi a nucenými pracemi. Vysoká úmrtnost dětí je způsobena zejména malárií, která je nejčastější příčinou smrti dětí do pěti let. Nárůst obyvatel je způsoben i imigranty z jiných afrických zemí.

Zdroj: Wikipedia - Seznam států světa

Předchozí stát
Následující stát


Seznam všech zemí, za které se modlíme, najdete zde.